3360 \(+\) 1732 գումարի առաջին գումարելին մեծացվում է 278-ով:
 
Ի՞նչ է կատարվում գումարի հետ:
 
Գումարը  -ով: