Գումարի փոքրացման հատկությունը
Գևորգն ուներ \(2\) հատ \(200\) դրամանոց մետաղադրամ և \(1\) հատ՝ \(100\) դրամանոց:
 
դռ.png դռ.png դռռ.png
 
Արտակն ուներ \(2\) հատ \(100\) դրամանոց մետաղադրամ և \(1\) հատ՝ \(50\) դրամանոց:
 
դռռ.png դռռ.png դրր.png
 
Արտակը \(50\) դրամով գրիչ գնեց:
 
դռռ.png դռռ.png
 
Որքա՞ն փող եղավ Գևորգի և Արտակի մոտ միասին:
 
Գևորգն ուներ \(200 + 200 + 100 = 400 + 100 = 500\) դրամ:
 
Արտակն ուներ \(100 + 100 + 50 = 200 + 50 = 250\) դրամ:
 
Միասին Գևորգն ու Արտակը ունեին \(500 + 250 = 750\) դրամ:
 
Արտակը \(50\) դրամով գրիչ գնեց և նրա մոտ մնաց \(250 - 50 = 200\) դրամ:
 
Հիմա Գևորգն ու Արտակը միասին ունեն \(500 + 200 = 700\) դրամ:
 
 \(500 + 250 = 750\)
 
 \(500 + (250 - 50) = 700\)
 
 \(750 - 50 = 700\)
 
Արտակի գումարը փոքրացավ \(50\) դրամով, այդ պատճառով ընդհանուր գումարը ևս փոքրացավ \(50\) դրամով:
 
Եկանք հետևյալ կանոնին.
Որքանով փոքրացնում ենք գումարելին, այնքանով փոքրանում է գումարը:
Աղբյուրները
Ս. Մկրտչյան, Ս. Իսկանդարյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան, Զանգակ, 2014: