195 \(+\) 42 \(=\) 237 հավասարության մեջ երկրորդ գումարելին մեծացվում է 12-ով:
 
Որոշիր ստացված գումարի արժեքը:
 
Պատասխան՝