Ինչի՞ է հավասար.
 
900 \(+ \)100 \(=\)
900\( + (\)100 \(+\) 50\() =\)
 
Համեմատիր առաջին և երկրորդ արտահայտություններն ու պատասխանիր 900 \(+\) \((\)100 \(+\) 50\()\) արտահայտությանը վերաբերող հարցերին:

Արտահայտության մեջ երկրորդ գումարելին մեծացել է  -ով, ուստի հենց -ով էլ կմեծանա գումարը: