Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Գումարելու մեծացում 1Մ.
2. Գումարի մեծացում/փոքրացում 2Մ.
3. Ի՞նչ է կատարվում գումարի հետ 3Մ.
4. Գումարելիի մեծացնելը 5Մ.
5. Տարբերության արժեքը 6Մ.
6. Անհայտ տարբերությունը 5Մ.
7. Նվազելիի փոքրացում 1Մ.