Մրգի կրպակում վաճառվում են կանաչ և կարմիր խնձորներ:
 
manzanas1.jpg
 
Այսօր վաճառվեց 15 կգ կարմիր խնձոր և 4 կգ կանաչ խնձոր:
 
Որքանո՞վ փոքրացավ խնձորների ընդհանուր քանակը:
 
Պատասխան՝ խնձորների ընդհանուր քանակը փոքրացավ  կգ-ով: