Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Գումարի մեծացման հատկությունը Գումարի մեծացման հատկությունը
2. Գումարի փոքրացման հատկությունը Գումարի փոքրացման հատկությունը
3. Տարբերության հատկությունները Տարբերության հատկությունները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Գումարելու մեծացում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թե որքանո՞վ մեծացավ գումարը
2. Մեծացել է գումարը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թե որքանո՞վ պետք է մեծացնել գումարելին
3. Նվազելիի փոքրացում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թե որքանո՞վ փոքրացավ տարբերությունը
4. Պնդում գումարի հատկությունների մասին 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը
5. Գումարի մեծացում/փոքրացում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ թիվը
6. Նվազելիի փոփոխություն 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ տարբերակը
7. Ի՞նչ է կատարվում գումարի հետ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է պարզել, թե ի՞նչ է կատարվում գումարի հետ
8. Տեքստային խնդիր գունավոր զառերի մասին 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է լուծել խնդիրը
9. Մեծացված գումարի արժեքը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է հաշվել մեծացված գումարի արժեքը
10. Գումարելիի մեծացնելը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է վերլուծել երկու արտահայտություններն էլ և եզրակացություն կատարել գումարի մեծանալու վերաբերյալ
11. Երկու գումարում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է համեմատել երկու գումարումների արդյունքները
12. Գումարելիի փոքրացնելը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է վերլուծել երկու արտահայտություններն էլ և եզրակացություն կատարել գումարի փոքրանալու վերաբերյալ
13. Տարբերության արժեքը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է գտնել տարբերությունը
14. Անհայտ տարբերությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է գտնել անհայտ տարբերությունը
15. Տեքստային խնդիր խնձորների մասին 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է լուծել խնդիրը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Գումարի և տարբերության հատկությունները» թեմայից 00:20:00 հեշտ 23Մ. Առաջադրանքներ գումարի և տարբերության հատկությունների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Գումարի և տարբերության հատկությունները» թեմայից 00:20:00 միջին 16Մ. Առաջադրանքներ գումարի և տարբերության հատկությունների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Գումարի և տարբերության հատկությունները» թեմայից 00:25:00 միջին 25Մ. Առաջադրանքներ գումարի և տարբերության հատկությունների վերաբերյալ