Ինչի՞ է հավասար.
 
500 \(+\) 200 \(=\)
 
500 \(+\) \((\)200 \(-\) 50\()\) \(=\)
 
Համեմատիր առաջին և երկրորդ արտահայտություններն ու պատասխանիր 500 \(+\) \((\)200 \(-\) 50\()\) արտահայտությանը վերաբերող հարցերին:

Արտահայտության մեջ երկրորդ գումարելին փոքրացել է -ով, ուստի հենց -ով էլ կփոքրանա գումարը: