Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կապը մանր մետաղադրամների միջև

Բարդություն հեշտ

2
2. Կապը թղթադրամների միջև

Բարդություն հեշտ

2
3. Պնդումներ մետաղադրամների մասին

Բարդություն հեշտ

2
4. Կապը խոշոր մետաղադրամների միջև

Բարդություն հեշտ

2
5. Գործողություն դրամի հետ

Բարդություն հեշտ

2
6. Կապը թղթադրամների և մետաղադրամների միջև

Բարդություն հեշտ

2
7. Պնդումներ 1000 և 5000 դրամանոցների մասին

Բարդություն հեշտ

2
8. Կապը խոշոր թղթադրամների միջև

Բարդություն հեշտ

2
9. Թղթադրամը 500 դրամանոցի միջոցով

Բարդություն միջին

3
10. Դրամի վերջնական թիվը

Բարդություն միջին

4
11. Գումարների համեմատում

Բարդություն միջին

4
12. Թղթադրամը տրված մետաղադրամի միջոցով

Բարդություն միջին

4
13. Գործողություններ դրամի հետ

Բարդություն բարդ

5
14. Գայանեն վճարում է

Բարդություն բարդ

5
15. Խնդիր կարմիր և սպիտակ վարդերի մասին

Բարդություն բարդ

5
16. Խնդիր դրամի մասին

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար