Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մետաղադրամներ 10, 20, 50, 100, 200 և 500 դրամանոց մետաղադրամներ
2. Թղթադրամներ 1000, 5000, 10000, 20000, 50000 և 100000 դրամանոց թղթադրամներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Կապը մանր մետաղադրամների միջև 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է պարզել, թե քանի՞ անգամ է մի մետաղադրամը մեծ կամ փոքր մյուսից
2. Կապը թղթադրամների միջև 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է պարզել, թե քանի՞ անգամ է մի թղթադրամը մեծ կամ փոքր մյուսից
3. Պնդումներ մետաղադրամների մասին 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը
4. Կապը խոշոր մետաղադրամների միջև 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է պարզել, թե քանի՞ անգամ է մի մետաղադրամը մեծ կամ փոքր մյուսից
5. Գործողություն դրամի հետ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է կատարել գործողությունը
6. Կապը թղթադրամների և մետաղադրամների միջև 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է պարզել, թե քանի՞ անգամ է մի թղթադրամը/մետաղադրամը մեծ կամ փոքր մյուսից
7. Պնդումներ 1000 և 5000 դրամանոցների մասին 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը
8. Կապը խոշոր թղթադրամների միջև 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է պարզել, թե քանի՞ անգամ է մի թղթադրամը մեծ կամ փոքր մյուսից
9. Թղթադրամը 500 դրամանոցի միջոցով 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Թղթադրամը պետք է արտահայտել 500 դրամանոցի միջոցով
10. Դրամի վերջնական թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է կատարել գործողությունները
11. Գումարների համեմատում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է համեմատել արտահայտությունները
12. Թղթադրամը տրված մետաղադրամի միջոցով 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Թղթադրամը պետք է արտահայտել տրված մետաղադրամի միջոցով
13. Գործողություններ դրամի հետ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է կատարել գործողությունները
14. Գայանեն վճարում է 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է լուծել խնդիրը
15. Խնդիր կարմիր և սպիտակ վարդերի մասին 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է հաշվել վարդերի գների գումարը
16. Խնդիր դրամի մասին 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է լուծել խնդիրը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Մետաղադրամ և թղթադրամ» թեմայից 00:10:00 հեշտ 20Մ. Առաջադրանքներ մետաղադրամների և թղթադրամների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Մետաղադրամ և թղթադրամ» թեմայից 00:16:00 միջին 25Մ. Առաջադրանքներ մետաղադրամների և թղթադրամների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Մետաղադրամ և թղթադրամ» թեմայից 00:35:00 միջին 22Մ. Առաջադրանքներ մետաղադրամների և թղթադրամների վերաբերյալ