Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Կապը մանր մետաղադրամների միջև 2Մ.
2. Կապը թղթադրամների միջև 2Մ.
3. Գործողություն դրամի հետ 2Մ.
4. Կապը թղթադրամների և մետաղադրամների միջև 2Մ.
5. Թղթադրամը 500 դրամանոցի միջոցով 3Մ.
6. Դրամի վերջնական թիվը 4Մ.
7. Խնդիր դրամի մասին 5Մ.