Նշիր տարբեր թղթադրամների մասին ճիշտ հավասարությունը: