Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Միավորների գումար

Բարդություն հեշտ

2
2. Գումարի կարգային միավորները, երկնիշ և միանիշ թվեր

Բարդություն հեշտ

2
3. Փոխանցումով գումարում, երկնիշ և միանիշ թվեր

Բարդություն հեշտ

1
4. Միավորների գումար, եռանիշ և երկնիշ թվեր

Բարդություն հեշտ

2
5. Երկնիշ և միանիշ թվերի գումարի տասնյակները

Բարդություն հեշտ

1
6. Երկու երկնիշ թվեր

Բարդություն հեշտ

1
7. Միավորների գումար, երկու եռանիշ թվեր

Բարդություն հեշտ

2
8. Փոխանցումով գումարում, երկու երկնիշ թվեր

Բարդություն միջին

3
9. Կարգային գումարելիներ

Բարդություն միջին

3
10. Երեք թվերի գումար

Բարդություն միջին

3
11. Տասնավորների գումար, եռանիշ և երկնիշ թվեր

Բարդություն միջին

4
12. Երկնիշ թվերի փոխանցումով գումարում

Բարդություն միջին

3
13. Երկու եռանիշ թվերի գումարը

Բարդություն միջին

4
14. Տասնավորների գումար, երկու եռանիշ թվեր

Բարդություն միջին

4
15. Գումարի երեք թվանշանները

Բարդություն միջին

4
16. Ամենափոքր պահանջվող թիվը

Բարդություն բարդ

5
17. Եռանիշ թվերի գումարի կարգային միավորները

Բարդություն բարդ

5
18. Կարգային միավորներ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար