1. Կարո՞ղ է արդյոք երկնիշ և միանիշ թվերի գումարը լինել եռանիշ թիվ:
 
Պատասխան (պատուհանում տեղադրիր «այո» կամ «ոչ»)՝
 
2. 97-ին գումարիր ամենափոքր հնարավոր թիվն այնպես, որ գումարը լինի եռանիշ թիվ:
 
Գրի՛ր այդ ամենափոքր հնարավոր թիվը:
 
Պատասխան՝