Կատարիր 43 \(+\) 27 գումարումը:
 
1. Միավորները գումարելիս ստանում ենք  միավոր և  տասնյակ՝ մտքում:
 
2. Տասնավորները գումարելիս ստանում ենք  տասնյակ և ավելացնում ենք մտապահված  տասնյակը:
 
Ստանում ենք՝
 
 +4327i