Կատարիր 47+7 գումարումը:
  
Պատասխան՝ 47+7 \(=\)  տասնյակ \(+\)  միավոր