Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Գումարի կարգային միավորները, երկնիշ և միանիշ թվեր 2Մ.
2. Միավորների գումար, եռանիշ և երկնիշ թվեր 2Մ.
3. Երկնիշ և միանիշ թվերի գումարի տասնյակները 1Մ.
4. Միավորների գումար, երկու եռանիշ թվեր 2Մ.
5. Փոխանցումով գումարում, երկու երկնիշ թվեր 3Մ.
6. Երեք թվերի գումար 3Մ.
7. Ամենափոքր պահանջվող թիվը 5Մ.