Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Բաժանման ճիշտ կամ սխալ կատարում

Բարդություն հեշտ

1
2. «Հարմար» գումարելիներ

Բարդություն հեշտ

1
3. Բաժանման քայլաշարի կիրառում

Բարդություն հեշտ

2
4. Երկնիշ և միանիշ թվերի քանորդ

Բարդություն միջին

3
5. Քանորդների համեմատում

Բարդություն միջին

3
6. Խնդիր կարտոֆիլի մասին

Բարդություն միջին

4
7. Բազմանիշ և միանիշ թվերի քանորդ

Բարդություն միջին

4
8. Հավասարում

Բարդություն բարդ

5
9. Արտահայտության արժեքը

Բարդություն բարդ

5
10. Խնդիր կաթնամթերքի մասին

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար