Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Բաժանման ճիշտ կամ սխալ կատարում 1Մ.
2. Երկնիշ և միանիշ թվերի քանորդ 3Մ.
3. Խնդիր կարտոֆիլի մասին 4Մ.
4. Բազմանիշ և միանիշ թվերի քանորդ 4Մ.