Կիրառիր 51:3 բաժանման քայլաշարը:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակները:
 
1. Երկնիշ թիվը ներկայացրու հարմար ընտրված թվերի գումարի տեսքով:
 
2. Յուրաքանչյուր գումարելի բաժանիր տրված միանիշ թվի վրա:
 
3. Գումարիր ստացված արդյունքները: