Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Երկնիշ թվի բաժանումը միանիշ թվի Նկարագրվում է երկնիշ թիվը միանիշ թվի բաժանման քայլաշարը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բաժանման ճիշտ կամ սխալ կատարում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք ճիշտ է կատարված բաժանումը
2. «Հարմար» գումարելիներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Երկնիշ թիվը պետք է ներկայացնել հարմար ընտրված թվերի գումարի տեսքով
3. Բաժանման քայլաշարի կիրառում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ տարբերակները
4. Երկնիշ և միանիշ թվերի քանորդ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է կատարել բաժանումը
5. Քանորդների համեմատում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է համեմատել քանորդները
6. Խնդիր կարտոֆիլի մասին 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է լուծել խնդիրը
7. Բազմանիշ և միանիշ թվերի քանորդ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է կատարել բաժանումը
8. Հավասարում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է լուծել հավասարումը
9. Արտահայտության արժեքը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է հաշվել արտահայտության արժեքը
10. Խնդիր կաթնամթերքի մասին 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է լուծել խնդիրը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Երկնիշ և միանիշ թվերի քանորդը» թեմայից 00:20:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքներ երկնիշ և միանիշ թվերի քանորդի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Երկնիշ և միանիշ թվերի քանորդը» թեմայից 00:20:00 միջին 21Մ. Առաջադրանքներ երկնիշ և միանիշ թվերի քանորդի վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Երկնիշ և միանիշ թվերի քանորդը» թեմայից 00:35:00 միջին 16Մ. Առաջադրանքներ երկնիշ և միանիշ թվերի քանորդի վերաբերյալ