Արդյո՞ք ճիշտ է կատարված բաժանումը:
 
78:2=30+48:2=30+48:2=54