Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Երկնիշ և եռանիշ թվերի գումար

Բարդություն հեշտ

1
2. Տեղափոխական հատկության կիրառում

Բարդություն հեշտ

1
3. Լրացնել բաց թողնված թիվը

Բարդություն հեշտ

2
4. Գումարների համեմատում

Բարդություն հեշտ

1
5. Երկու գումարների համեմատում

Բարդություն հեշտ

1
6. Երկու թիվ

Բարդություն հեշտ

2
7. Պատասխանի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

2
8. Գումարելիների տեղափոխություն

Բարդություն միջին

3
9. Գումարման տեղափոխական հատկությունը

Բարդություն միջին

3
10. Անհայտ գումարելին և գումարը

Բարդություն միջին

4
11. Գումարելիներն ու գումարը

Բարդություն միջին

3
12. Քառանիշ թվերի գումար

Բարդություն միջին

3
13. Ուղղանկյան կողմերի գումարը

Բարդություն միջին

4
14. Խնդիր գնացքի մասին

Բարդություն միջին

4
15. Մեծ թվերի գումար

Բարդություն միջին

4
16. Երեք գումարելի

Բարդություն միջին

4
17. Անհայտ գումարելին

Բարդություն միջին

4
18. Պնդում թվերի գումարման վերաբերյալ

Բարդություն բարդ

5
19. Եռանկյան պարագիծը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար