Հաշվի՛ր հարմար եղանակով՝ կիրառելով գումարման տեղափոխական օրենքը.
 
79 \(+\) 592 \(+\) 21 \(=\) 79 \(+\)  \(+\)  \(=\)