Տրված է ուղղանկյուն, որի երկու կողմերի երկարությունները 35 սմ և 65 սմ են:
 
u.png
 
Գտիր ուղղանկյան մյուս երկու կողմերի երկարությունների գումարը:
 
Պատասխան՝  սմ: