1. Եռանկյան կողմերի երկարություներն են՝ 3 սմ, 14 սմ և 14 սմ:
 
Գտիր եռանկյան պարագիծը:
 
Պատասխան՝  սմ:
 
2. Ի՞նչ հերթականությամբ պետք է գումարել թվերը: