Համեմատիր այս գումարները՝ 76+151 և 151+76
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: