Համեմատիր արտահայտությունները:
 
Պատուհանում տեղադրիր \(<, >, =\) նշաններից մեկը:
 
Պատասխան՝ 523+97  97+523