Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Տարբերության միավորներն ու տասնյակները, երկնիշ և միանիշ թվեր

Բարդություն հեշտ

2
2. Սյունակով հանում

Բարդություն հեշտ

1
3. Հանման կատարում

Բարդություն հեշտ

1
4. Տարբերության տասնյակները

Բարդություն հեշտ

1
5. Տեքստային խնդիր մրգերի մասին

Բարդություն հեշտ

2
6. Երկու երկնիշ թվերի հանում

Բարդություն հեշտ

1
7. Երկու երկնիշ թվերի հանման քայլերը

Բարդություն միջին

4
8. Եռանիշ և երկնիշ թվերի տարբերություն

Բարդություն միջին

3
9. Փոխանցումով գումարում, երկու երկնիշ թվեր

Բարդություն միջին

4
10. Անհայտ հանելին

Բարդություն միջին

4
11. Արտահայտության արժեքի հաշվում

Բարդություն միջին

4
12. Երկնիշ թվից հանվում է միանիշ թիվ

Բարդություն միջին

3
13. Եռանիշ թվից հանվում է միանիշ թիվ

Բարդություն միջին

3
14. Երեք թվերի տարբերություն

Բարդություն միջին

3
15. Կլոր և երկնիշ թվերի տարբերություն

Բարդություն միջին

3
16. Տարբերությունների համեմատում

Բարդություն միջին

3
17. Եռանիշ թվերի տարբերություն

Բարդություն միջին

4
18. Տարբերության միավորները

Բարդություն միջին

3
19. Աստղանիշի արժեքը

Բարդություն բարդ

5
20. Անհայտ ամենափոքր թիվը

Բարդություն բարդ

5
21. Եռանիշ թվերի տարբերության տարրերը

Բարդություն բարդ

6
22. Ֆուտբոլի գնդակներ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար