911 և 8 թվերի տարբերությունը հաշվելիս ստանում ենք  միավոր,  տասնյակ և  հարյուրյակ: