7507 տարբերության միավորների կարգում ստանում ենք  միավոր: