Հանում տասնյակի փոխանցմամբ
Կատարենք \(672\) \(-\) \(244\) հանումը:
 
1. \(672\) և \(244\) թվերը ներկայացնենք կարգային գումարելիների գումարի տեսքով և գրենք իրար տակ՝
 
\(672\) \(=\) \(6\) հարյուրյակ \(+\) \(7\) տասնյակ \(+\) \(2\) միավոր
\(-\)
\(244\) \(=\) \(2\) հարյուրյակ \(+\) \(4\) տասնյակ \(+\) \(4\) միավոր
 
2. Պետք է հանել թվերի միավորները:
 
Նկատում ենք, որ \(2\) միավորից հնարավոր չէ հանել \(4\) միավոր:
 
Հիշում ենք, որ \(1\) տասնյակ \(=\) \(10\) միավոր և \(672\) թվի \(7\) տասնյակներից մեկը վերածելով \(10\) միավորների՝ դրանք փոխանցում ենք միավորների կարգին:
 
Հիմա \(672\) թիվն ունի \(12\) \(=\) \(10\) \(+\) \(2\) միավոր, սակայն տասնյակները մեկով պակասել են՝ \(6\) \(=\) \(7\) \(-\) \(1\)
 
Արդյունքում, \(672\) թիվը գրվում է այսպես՝ \(672\) \(=\) \(6\) հարյուրյակ \(+\) \(6\) տասնյակ \(+\) \(12\) միավոր:
 
3. Հիմա արդեն \(672\) \(=\) \(6\) հարյուրյակ \(+\) \(6\) տասնյակ \(+\) \(12\) միավոր: Թվի \(12\) միավորից կարելի է հանել` \(244\) \(=\) \(2\) հարյուրյակ \(+\) \(4\) տասնյակ \(+\) \(4\) միավոր, իսկ թվի \(4\) միավորը՝ \(12\) \(-\) \(4\) \(=\) \(8\)
 
4. Հանենք թվերի տասնավորները՝ \(6\) \(-\) \(4\) \(=\) \(2\)
 
5. Հանենք թվերի հարյուրավորները՝ \(6\) \(-\) \(2\) \(=\) \(4\)
  
6. Ստացանք եռանիշ թիվ` \(428\) \(=\) \(4\) հարյուրյակ \(+\) \(2\) տասնյակ \(+\) \(8\) միավոր:
 
Կատարված գործողությունները սյունակով գրում ենք այսպես՝
 
672244428
 
Պատասխան՝ \(672\) \(-\) \(244\) \(=\) \(428\)
 
Ուշադրություն
Եթե նվազելիի միավորները քիչ են հանելիի միավորներից, ապա հանելիի տասնյակներից մեկը դարձնում ենք \(10\) միավոր և փոխանցում միավորների կարգին:
Աղբյուրները
Ս. Մկրտչյան, Ս. Իսկանդարյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան, Զանգակ, 2014: