33 և 5 թվերի տարբերությունը հաշվելիս ստանում ենք  միավոր և  տասնյակ: