874137 եռանիշ թվերի տարբերությունը հաշվելով ստանում ենք.
 
1.  միավոր
 
2.  տասնյակ
 
3.  հարյուրյակ