97-ին գումարիր ամենափոքր հնարավոր թիվն այնպես, որ գումարը լինի եռանիշ թիվ:
 
Պատասխան՝