Համեմատիր տարբերությունները:
 
67 \(-\) 30  43 \(-\) 4