Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Երկնիշ և միանիշ թվերի արտադրյալ

Բարդություն հեշտ

1
2. Երկնիշ և միանիշ թվերի բազմապատկում

Բարդություն հեշտ

2
3. Արտադրյալի արժեքը

Բարդություն հեշտ

2
4. Եռանիշ և միանիշ թվերի արտադրյալ

Բարդություն հեշտ

1
5. Անհայտ արտադրիչը

Բարդություն միջին

3
6. Արտահայտություններ եռանիշ և միանիշ թվերով

Բարդություն միջին

4
7. Եռանիշ և միանիշ թվերի բազմապատկում

Բարդություն միջին

4
8. Բազմապատկում և հանում

Բարդություն միջին

4
9. Եռանիշ և միանիշ թվերի արտադրյալի արժեքը

Բարդություն միջին

4
10. Պահանջվող թիվը

Բարդություն միջին

4
11. Մտապահած թվի գտնելը

Բարդություն բարդ

5
12. Քառանիշ և միանիշ թվերի արտադրյալը

Բարդություն բարդ

5
13. Խնդիր անցած ճանապարհի վերաբերյալ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար