Պարզիր, թե ո՞ր թիվը պետք է գրել պատուհանում:
 
Պատասխան՝ i3=(4003)+903+(23)