Կատարիր քառանիշ և միանիշ թվերի բազմապատկումը՝ 45264:
 
Պատասխան՝