Մտապահած թիվը փոքրացրին 3 անգամ և ստացան 466: Ո՞ր թիվն էր մտապահած:
 
Պատասխան՝