Կատարիր եռանիշ և միանիշ թվերի բազմապատկումը՝ 3284:
 
Պատասխան՝