Տրված է (20+3)2=(202)+(32) արտահայտությունը:
 
Պարզիր, թե ո՞ր թիվը պետք է գրել պատուհանում:
 
Պատասխան՝ i2