Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Եռանիշ և երկնիշ թվերի սյունակով բազմապատկում

Բարդություն հեշտ

1
2. Արտադրյալի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

2
3. Մրգի գինը

Բարդություն հեշտ

2
4. Եռանիշ թվի և կլորր տասնյակի արտադրյալ

Բարդություն հեշտ

2
5. Կլոր թվերի արտադրյալ

Բարդություն հեշտ

1
6. Արտադրյալի առաջին և երկրորդ քայլերը

Բարդություն միջին

4
7. Խնդիր գնի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

4
8. Սյունակով բազմապատկման երկրորդ քայլը

Բարդություն միջին

3
9. Բազմապատկման առաջին քայլը

Բարդություն միջին

3
10. Ճիշտ կամ սխալ հավասարություն

Բարդություն միջին

3
11. Արտադրյալն ու միաջանկյալ արդյունքները

Բարդություն բարդ

5
12. Քառանիշ և երկնիշ թվերի բազմապատկում

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար