Կատարիր բազմապատկումը և պատուհաններում տեղադրիր ճիշտ թվերը:
 
31470¯+i2198¯
 
Պատասխան՝ 31470 \(=\)