1. 34663 բազմապատկումը կատարիր սյունակով:
 
Պատուհանում տեղադրիր ճիշտ թիվը:
  
34663¯+i2076¯
 
2. Հաշվիր արտադրյալը:
 
Պատասխան՝ 34663 \(=\)