30374 բազմապատկումը կատարված է սյունակով:
 
Պատուհանում տեղադրիր ճիշտ թիվը:
  
30374¯+1212i¯22422