Տրված է 92 ·42 \(=\) 3864 հավասարությունը:
 
Արդյո՞ք այն ճիշտ է: