Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Եռանիշ և երկնիշ թվերի սյունակով բազմապատկում 1Մ.
2. Արտադրյալի ընտրություն 2Մ.
3. Կլոր թվերի արտադրյալ 1Մ.
4. Խնդիր գնի վերաբերյալ 4Մ.
5. Ճիշտ կամ սխալ հավասարություն 3Մ.
6. Արտադրյալի առաջին և երկրորդ քայլերը 4Մ.