Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Երեք գումարելի

Բարդություն հեշտ

1
2. Գումարելիների միավորում

Բարդություն հեշտ

1
3. Զուգորդական հատկության պնդումը

Բարդություն հեշտ

2
4. Գործողությունների հերթականությունը

Բարդություն հեշտ

2
5. Երկու արտահայտություններ

Բարդություն հեշտ

1
6. Գումարելիների խմբավորում

Բարդություն հեշտ

2
7. Երկու արտահայտությունների համեմատում

Բարդություն միջին

3
8. Չորս թվերի գումար

Բարդություն միջին

3
9. Գումարման զուգորդական հատկությունը

Բարդություն միջին

4
10. Արտահայտության տեսքը

Բարդություն միջին

3
11. Զուգորդական հատկությունը

Բարդություն բարդ

6
12. Երկու արտահայտությունների արժեքները

Բարդություն բարդ

5
13. Խնդիր մրգերի մասին

Բարդություն բարդ

6
14. Երկու գումարների հաշվում և համեմատում

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար