1. 55-ին գումարիր 3 և 1 թվերի գումարը:
 
Պատասխան՝
 
2. 55-ի և 3-ի գումարին գումարիր 1:
 
Պատասխան՝
 
3. Համեմատիր ստացած պատասխանները: